Käyttöehdot

Tuotetiedot/-kuvat
Milrab voi muuttaa tai muokata tuotetietoja ja hintoja ilman ennakkovaroitusta. Mikäli muutokset vaikuttavat jo tilattuihin tuotteisiin, tiedotetaan asiakkaalle asiasta. Kotisivulla olevissa tuotetiedoissa voi yksittäisissä tapauksissa esiintyä virheitä, kun muutos on tapahtunut valmistajan päässä ilman ilmoitusta. Milrab ei tuolloin ole jälkikäteen korvausvastuussa.


Maksu
Kaikki yksityishenkilöiden tilaukset on maksettava etukäteen. Tapauksissa, joissa asiakas toivoo muuta maksutapaa, kuten maksuaikaa tai osamaksua, on sopimus allekirjoitettava ja hyväksyttävä ennen tuotteiden toimitusta. Noutamatta jätettyihin toimituksiin lisätään maksu + toimituskulut molempiin suuntiin, joilla katetaan kasvaneet kulumme. Maksamattomat laskut lähetetään huomautuksen jälkeen perintään.


Lasku
Teemme laskutuksen suhteen yhteistyötä Klarnan kanssa. Maksaaksesi laskulla sinun on annettava henkilötunnuksesi tai yritystunnuksesi, minkä lisäksi luottotietosi tarkistetaan. Edellytyksenä laskulla maksamiselle on muun muassa se, että olet kirjoilla Suomessa ja yli 18-vuotias. Sinulla ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä. Kaikista laskuista tulee Klarnan omaisuutta ja maksut suoritetaan Klarnalle. Laskussa on 14 päivän maksuaika. Viivästyneeseen maksuun lisätään viivästymismaksu ja korko. Maksamattomat laskut siirretään perintään.


Rahti
Lähetämme paketit tavallisesti Bringin kautta, mikäli muuta ei ole sovittu. Lisäämme n. 9,5 EUR lisämaksun + edestakainen kuljetusmaksu, joilla katamme lisäkustannukset paketteihin, joita ei noudeta. Jos vaatimusten mukaista maksua ei suoriteta, toimitamme vaatimuksen ilman ennakkovaroitusta velkojen perinnästä vastaavan firmaan. 


Tilauksen lähettäminen
Normaali toimitusaika on 2-5 arkipäivää, riippuen asuinpaikasta. Niiden tuotteiden kohdalla, joita ei tilaushetkellä ole varastossa, löytyy verkkokaupan tuotekuvasta tieto, milloin tuotetta odotetaan saapuvaksi. Näissä tapauksissa tilaus jaetaan osiin ja jokaiseen pakettiin kohdistuu toimituskuluja.

Hinnat
Toimituskulut määritellään ostoskorissa ja ne vaihtelevat tuotteen painosta, asuinpaikastasi ja haluamastasi toimitustavasta riippuen. Hinnat voivat muuttua, mikäli toimittajan hinnat muuttuvat tai muutoksia tapahtuu valuuttakursseissa, tulleissa tai muissa maksuissa. Mahdollisten muutosten tai maksettujen tilausten peruutusten on tapahduttava kirjallisesti ja niille on saatava Milrabin hyväksyntä. Muutosten tai peruutusten seurauksena syntyvistä kuluista vastaa asiakas. Pidätämme oikeuden poiketa tai muuttaa ilmoitetusta toimitusajasta ilman ennakkoilmoitusta. Mahdolliset hinnanmuutokset, jotka tapahtuvat tilaushetken jälkeen ja eivät johdu virheestä (katso alta), eivät oikeuta hyvityksiin takautuvasti.

Reklamaatiot
Mikäli asiakas havaitsee tuotteessa virheen tai puutteen, on hänen ilmoitettava asiasta myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisen jälkeen (reklamaatio). Tuotteen reklamointiaika on kaksi kuukautta siitä hetkestä, kun asiakas on havainnut virheen. Reklamaatio on tehtävä viimeistään kaksi vuotta sen jälkeen, kun asiakas on ottanut tuotteen vastaan. Mikäli tuotteen, tai sen osien, on tarkoitus kestää normaalissa käytössä huomattavasti pidempään, on reklamaatioaika viisi vuotta. Mikäli asiakas ei tee tuotteesta reklamaatiota ajallaan, katoaa oikeus vedota puutteeseen. Virheen, joka ilmenee alle kuuden kuukauden sisällä siitä, kun asiakas on ottanut vastaan tuotteen (tavallisesti toimitusajankohta), voidaan katsoa olleen olemassa jo tuotetta vastaanotettaessa.
 

Tuotteiden virheistä ja puutteista voi ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti. Myöhempää näyttöä varten toivomme, että saamme reklamaatiot kirjallisessa muodossa sähköpostitse osoitteeseen support@milrab.fi Kun asiakas on löytänyt virheen ja reklamoinut tuotteen ennen reklamaatioajan päättymistä, voi asiakas toimia seuraavasti:

 

Vaatia maksetun summan takaisin Tietyissä olosuhteissa valita korjauksen tai uuden tuotteen väliltä. Vaatia kaupan purkua, mikäli virhe ei ole vähäpätöinen. (Olettaen, että tuote on samassa kunnossa ja määrältään sama) Vaatia hyvitystä

Mikäli myyjän suorittama tuotteen korjaus tai uuden tuotteen lähetys tarkoittaa, että asiakas ei kykene käyttämään tuotetta yli viikkoon (katsomme kyseisen ajan alkavaksi siitä, kun tuote kuitataan Milrab.selle), on asiakkaalla oikeus tietyissä olosuhteissa vaatia korvaavaa tuotetta myyjän laskuun. Pääsääntöisesti myyjä ei ole velvollinen yrittämään korjata tai korvata tuotetta saman puutteen vuoksi useammin kuin kahdesti.

Kun tuotteesta ei löydy vikaa, voi myyjä vaatia maksua tutkimuksista, jotka ovat olleet tarpeellisia mahdollisen virheen löytämiseksi, sekä maksua tuotteen korjauksesta, kun myyjä on yksikäsitteisesti tehnyt asiakkaalle selväksi, että hän itse on vastuussa näistä kustannuksista.


Peruutukset
Olemme erittäin tehokkaita lähettämään tilauksia, joten tiedota meille peruutuksesta mahdollisimman pian. Soita mieluiten numeroon + 46 36 2937166 tai ota meihin yhteyttä täällä.


Vaurioituneet tuotteet
Jos huomaat, että paketti on vaurioitunut ennen kuin noudat sen postin toimipisteestä, ilmoita asiasta saman tien. Voit ottaa yhteyttä meihin täällä. Mikäli havaitset kuljetusvaurion vasta, kun avaat paketin, sinun on vietävä koko paketti saman tien takaisin postin toimipisteeseen ja täytettävä vauriolomake. Postin toimipisteellä sinua voidaan auttaa vauriolomakkeen täyttämisessä.

Vaurioitunut tuote
Myydyissä tuotteissa havaittujen puutteiden, jotka ovat olleet olemassa toimitushetkellä ja jotka eivät ole ostajan syytä, kohdalla Milrabilla on oikeus korjata puute tai lähettää uusi tuote omaan laskuunsa. Asiakkaan on tutkittava toimitettu tavara toimituksen jälkeen mahdollisimman nopeasti. Puutteista on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän jälkeen tuotteen vastaanottamisesta. Yksilöityjen tuotteiden, kuten esimerkiksi tekstiilien, tilauksissa on erityisen tärkeää, että kaikista virheistä tai muista poikkeamista ilmoitetaan meille. Kun Milrab on suorittanut korjaukset tai toimittanut uuden tuotteen, ei ostaja voi tehdä enää lisämuutoksia.
 

Peruuttamisoikeus 
Peruuttamisoikeus antaa asiakkaalle oikeuden purkaa sopimuksen (peruuttamisoikeus) ilmoittamalla asiasta myyjälle 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on vastaanottanut tuotteen ja täyttämällä peruutusoikeuslain kolmannen kappaleen mukaiset tiedot ennakkoon määritellyllä tavalla peruutuslomakkeeseen. Peruuttamisoikeus päättyy viimeistään kolmen kuukauden päästä tuotteen vastaanottamisesta, tai vuoden päästä, jos peruuttamisoikeudesta ei ole ilmoitettu. Ajanjaksoa katsotaan noudatetun, mikäli viesti on lähetetty ennen ajanjakson päättymistä ja tavalla, jota voidaan pitää olosuhteiden mukaisesti välttävänä. Viestissä asiakkaan on ilmoitettava, millä tavalla tuote palautetaan. Peruuttamisoikeutta hyödynnettäessä on kummankin osapuolen velvollisuutena suorittaa sopimus loppuun. Mikäli jompikumpi osapuolista on täyttänyt osittain tai kokonaan oman osansa, on ne suoritettava takaisin. Asiakkaan on palautettava tuote kohtuullisessa ajassa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa asiakas ei ole saanut vaatimaansa takaisin myyjältä. Myyjän on palautettava asiakkaalle asiakkaan maksama summa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun myyjä on ottanut tuotteen vastaan tai tuote on käytettävissä. Jos sinulla on postisiirtotili tai pankkitili, on sinun ilmoitettava tilinumero. Tuotteen palautuksesta mahdollisesti koituvat kulut maksaa asiakas myyjän lähettämän palautuslomakkeen kera, mikäli myyjä on irtisanonut tai keskeyttänyt sopimuksen tai myyjä on sopimuksen mukaisesti toimittanut korvaavan tuotteen, koska tilattua tuotetta ei ollut saatavilla. Postin tai yksityisen kuljetusyhtiön kautta lähetetyt tuotteet on lähetettävä takaisin samaa toimitustapaa käyttäen ja toimitettava myyjälle alkuperäisessä pakkauksessaan palautustoimituskulut maksettuina. Asiakkaan ei tarvitse ottaa vastaan tai luovuttaa tuotetta ennen kuin se lähetetään takaisin myyjälle, vaan hän voi sen sijaan maksaa palautuskulut ja tiedottaa tuotteen toimittajalle, että se palautetaan myyjälle. Asiakkaalla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa myyjälle 14 päivän kuluessa, että peruuttamisoikeutta aiotaan hyödyntää.

Peruuttamisoikeuden poikkeukset ja rajoitukset
Peruuttamisoikeus ei ole voimassa, jos tuotetta ei lähetetä takaisin samassa kunnossa ja määrässä kuin jossa se saatiin, tai jos vaurion tai heikentymisen voidaan katsoa johtuvat ostajan varomattomuudesta tai huolimattomuudesta. Peruuttamisoikeutta ei myöskään voi käyttää äänen tai kuvan vastaanottoon tai tietokoneohjelmiin, kun sinetti on rikottu.


Takuu
Milrabin myöntämä takuu valmistusvirheiden kohdalla on sama ajanjakso, jonka Milrabin jakelijat antavat tuotteilleen. Tämä on normaalisti vähintään vuosi ja korkeintaan viisi vuotta toimitusajankohdasta. Materiaali- tai valmistusvirheiden kohdalla korjaamme tai vaihdamme tuotteen uuteen.
Takuu ei koske
- virheitä, jotka ovat syntyneet epätavallisen käytön tai ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta.
- virheellisen tuotteen asennuksesta/irrotuksesta syntyneitä kuluja.
- muissa kuin sopimuskorjaamoissamme tehtyjen korjausten kustannuksia.
- matkakuluja.
- mahdollisia vaurioituneen tuotteen aiheuttamia jatkovaurioita.
- selkeästi kulutus- ja käyttötavaroita, kuten esim. hiiriä, hiirimattoja, mustepatruunoita, näppäimistöjä, ym. Tämän lisäksi noudatamme kuluttajansuojalakia. Emme ole vastuussa elinkeinotoiminnan vähentyneistä tuotoista.


Vastuu tuotteista
Mikäli myydyt tuotteet ovat aiheuttaneet vaurioita muille asioille niin, että on kuitenkin toimittu kohtuullisen turvallisuuden mukaisesti eikä ole jätetty huomiotta asioita, joiden olisi voitu odottaa tapahtuvan, on Milrab korvausvelvollinen seuranneessa määrin. Muita jatkovaurioita ei korvata.Mikäli Milrab ei kykene toimittamaan tuotteita tai toimituksesta tulee erittäin hankalaa työtaistelun tai muun sellaisen olosuhteen vuoksi, johon osapuolilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, kuten tulipalon, sodan, liikekannallepanon tai odottamattomien puolustusvoimien kutsuntojen, tilausten, takavarikkojen, valuuttarajoitusten, mellakoiden, vajaiden kuljetusmahdollisuuksien, yleisen tavarapulan, polttoainerajoitusten, alihankkijoiden tai valmistajien tuotepuutosten tai tässä kohdassa mainittujen olosuhteiden vuoksi, vapautuu Milrab kaikesta vastuusta reklamaatiotapauksissa ja tämä hyvitetään ostosummassa.